Zarządzenie Nr 350/IX/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. w czasie przerwy w głosowaniu

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 09-10-2019 17:48:12