POSTANOWIENIE NR 528/2019 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w gminie Gołdap

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 11-10-2019 9:10:54
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 11-10-2019 19:06:25