WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 

Nazwa sprawy:

 

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 23 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  /t.j. Dz. U. 2015,poz.199 ze zmianami/

/t.j,

 

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek

 

Kserokopia fragmentu mapy ewidencyjnej przedstawiającej przedmiotowy teren.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa  zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej / j.t. Dz. U. 2014.1628 ze zmianami/

  • za wypis (do 5 str.) -30,00zł /słownie: trzydzieści złotych/,
  • za wypis (powyżej 5 str.) -50,00zł /słownie: pięćdziesiąt złotych/,

  • za wyrys (za każdą stronę A4) -20,00zł / słownie: dwadzieścia złotych/ ale max. 200,00zł /słownie: dwieście złotych/. 

 

 

Kasa Urzędu:

 

Kasa Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, I piętro, pok. nr 7, czynna w godz. 8 – 14.

 

Nr konta Urzędu:

 

 

PKO BP S.A. oddz. Gołdap 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929

 

Sposób dostarczenia dokumentów:

 

 

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika względnie przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gołdapi, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, I piętro, pokój 5

www.goldap.pl

tel. (87) 615 60 00 e-mail:

sekretariat@goldap.pl

 

fax. (87) 615 08 00

 

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta

 

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 

 

mgr inż. arch. Beata Kołakowska – p.o. Kierownika Wydziału GPO Architekt Miejski

Tel. (87) 615 60 40, e-mail:

gpo2@goldap.pl

 

Termin załatwienia sprawy:

 

 

Niezwłocznie po złożeniu wniosku.

 

Sposób załatwienia sprawy:

 

 

Wypis i wyrys.

 

Odwołanie:

 

 

Nie przysługuje.

 

 

Informacje dodatkowe:

 

 

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 15-12-2011 11:44:31
Autor edycji: Beata Kołakowska
Data edycji: 04-03-2015 10:37:15