PRZEZNACZENIE TERENU POD ZALESIENIA

 

 

Nazwa sprawy:

 

PRZEZNACZENIE TERENU POD ZALESIENIA

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 23 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. 2015, poz.199, ze zmianami/,

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek

 

 

Kserokopia fragmentu mapy ewidencyjnej przedstawiającej przedmiotowy teren.

 

Opłaty:

 

Opłata skarbowa:17,00zł

-zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej / j.t. Dz. U. 2014.1628 ze zmianami/

 

 

 

 

Kasa Urzędu:

 

Kasa Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, I piętro, pok. nr 7, czynna w godz. 8 – 14.

 

 

Nr konta Urzędu:

 

 

PKO BP S.A. oddz. Gołdap 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929

 

 

Sposób dostarczenia dokumentów:

 

 

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika względnie przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gołdapi, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, I piętro, pokój 5

 

www.goldap.pl

tel. (87) 615 60 00 e-mail:

 

 

sekretariat@goldap.pl

 

fax. (87) 615 08 00

 

 

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta

 

 

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 

 

mgr inż. arch. Beata Kołakowska

                                     – p.o. Kierownika Wydziału GPO, Architekt Miejski

 

Tel. (87) 615 60 40, e-mail: gpo2@goldap.pl

 

Termin załatwienia sprawy:

 

 

Niezwłocznie po złożeniu wniosku.

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

 

 

Zaświadczenie

 

 

Odwołanie:

 

 

Nie przysługuje

 

 

 

Informacje dodatkowe:

 

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_zalesieniu_dzialki.doc

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 15-12-2011 11:45:18
Autor edycji: Beata Kołakowska
Data edycji: 04-03-2015 10:42:19