Wniosek o przeniesienie decyzji o ustalenie warunkow zabudowy

Wniosek_o_przeniesienie_decyzji__o_ustalenie_warunkow_zabudowy.doc

 

Nazwa sprawy:

Przeniesienie warunków zabudowy


 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2015, poz.199, ze zmianami/

Wymagane dokumenty:

Wniosek


 

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej / j.t. Dz. U. 2014.1628 ze zmianami/ - opłata skarbowa w wysokości 56,00zł – nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej.

Kasa Urzędu:

Kasa Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, I piętro, pok. nr 7, czynna w godz. 8 – 14.

Nr konta Urzędu:

PKO BP S.A. oddz. Gołdap 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929

Sposób dostarczenia dokumentów:

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika względnie przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gołdapi, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, I piętro, pokój 5 www.goldap.pl

tel. (87) 615 60 00 e-mail: sekretariat@goldap.pl

fax. (87) 615 08 00

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

mgr inż. arch. Beata Kołakowska

p.o. Kierownika Wydziału GPO, Architekt Miejski

Tel. (-87)615 60 40 e-mail: gpo2@goldap.pl

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc od dnia złożenia wniosku

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja

Odwołanie:


 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Gołdapi w terminie czternastu dni od dnia otrzymania.

Informacje dodatkowe:


 


 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 15-12-2011 13:54:45
Autor edycji: Beata Kołakowska
Data edycji: 04-03-2015 11:39:17