Obwieszczenie - 01.08.2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Grabarska 21A 20-340 Lublin w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 KV relacja Gołdap - Olecko

files/fck/597/Obwieszczenie.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 05-08-2014 9:58:11
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 05-08-2014 9:58:11