X sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 10.06.2019 r.

 

PORZĄDEK SESJI

/files/files/PORZADEK_SESJI%2830%29.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 20019-2032

/files/files/Projekt_uchwaly.pdf

/files/files/Uzasadnienie%282%29.pdf

/files/files/Zalacznik_Nr_1.pdf

/files/files/Zalacznik_Nr_2.pdf

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

/files/files/Projekt_uchwaly%281%29.pdf

/files/files/Uzasadnienie%283%29.pdf

/files/files/Zalacznik_Nr_1%281%29.pdf

/files/files/Zalacznik_Nr_2%281%29.pdf

/files/files/Zalacznik_Nr_3.pdf

/files/files/Zalacznik_Nr_4.pdf

/files/files/Zalacznik_Nr_5.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 31-05-2019 10:56:19
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 03-06-2019 14:15:50