Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z Komisją Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 28.06.2019r.

 

PORZĄDEK KOMISJI

/files/files/PORZADEK_KOMISJI%28135%29.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 25-06-2019 9:06:18
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 25-06-2019 9:06:52