XII sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 10.07.2019r.

 

PORZĄDEK SESJI

/files/files/PORZADEK_SESJI%2833%29.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2019-2032

/files/files/Projekt%20WPF%2002.07.2019.pdf

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

/files/files/Projekt%20Uchwa%C5%82a%20zm%20Bud%C5%BCet%2002.07.2019.pdf

3) przejęcia do ponownego prowadzenia przez Gminę Gołdap Szkoły Podstawowej w Jabłońskich

/files/files/Projekt_uchwaly_XII_3_2019.pdf

4) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Jabłońskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jabłońskich

/files/files/Projekt_uchwaly_XII_4_2019.pdf

5) organizacji wspólnej obsługi finansowej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi oraz Szkoły Podstawowej w Jabłońskich

/files/files/Projekt_uchwaly_XII_5_2019.pdf

6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego nad rzeką Gołdapą między ulicami: Generała Sikorskiego, Różaną i Lipową

/files/files/Projekt_uchwaly_XII_6_2019.pdf

/files/files/Zalacznik_XII_6_2019.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 02-07-2019 15:55:20