Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 5.08.2019r.

 

PORZĄDEK KOMISJI

/files/files/PORZADEK_KOMISJI%28138%29.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 31-07-2019 14:21:57