Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 24.09.2019r.

 

PORZĄDEK KOMISJI

/files/files/PORZADEK_KOMISJI%28147%29.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 17-09-2019 17:08:22