Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 10.10.2019r.

 

PORZĄDEK KOMISJI

/files/files/PORZADEK_KOMISJI%28150%29.pdf

Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania

/files/files/XIV___2019%281%29.pdf

/files/files/ZAL_XIV___2019%281%29.jpg

 

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 04-10-2019 17:29:40