XV sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 28.10.2019r.

 

PORZĄDEK SESJI

/files/files/PORZADEK_SESJI%2836%29.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2019-2032

/files/files/Projekt_uchwaly_XV_WPF.pdf

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

/files/files/Projekt_uchwaly_XV_budzet.pdf

3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

/files/files/Projekt_uchwaly_XV_podatek_nieruchomosci.pdf

4) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gołdap opłaty targowej oraz ustalenia wysokości i sposobu opłaty targowej

/files/files/Projekt_uchwaly_XV_targowa.pdf

5) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Gołdap oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej

/files/files/Projekt_uchwaly_XV_uzdrowiskowa.pdf

6) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zarządzenia poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

/files/files/Projekt_uchwaly_XV_inkaso.pdf

7) wzniesienia pomnika

/files/files/Projekt_uchwaly_XV_pomnik.pdf

8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Gołdap

/files/files/Projekt_uchwaly_XV_regulamin.pdf

9) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Gołdap realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Banie Mazurskie opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi

/files/files/Projekt_uchwaly_XV_porozumienie.pdf

10) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Gołdap

/files/files/Projekt_uchwaly_XV_statut.pdf

11) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gołdapi

/files/files/Projekt_uchwaly_XV_wynagrodzenie.pdf

12) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych Rady Miejskiej w Gołdapi w kadencji 2018-2023

/files/files/Projekt_uchwaly_XV_sklad_liczbowy.pdf

13) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gołdapi

/files/files/Projekt_uchwaly_XV_sklad_osobowy.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 18-10-2019 15:45:10