XX sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 20.02.2020 r.

 

PORZĄDEK SESJI

/files/files/PORZADEK_SESJI%2841%29.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020-2036

/files/files/Uchwa%C5%82a%20WPF.pdf

/files/files/Obja%C5%9Bnienia%283%29.pdf

/files/files/ZA%C5%81.%20NR%201_WPF%20NA%20LATA%202020%20-%202036.pdf

/files/files/ZA%C5%81.%20NR%202_WYKAZ%20PRZEDSI%C4%98WZI%C4%98%C4%86.pdf

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

/files/files/Uchwa%C5%82a.pdf

/files/files/ZA%C5%81.%20NR%201_PLAN%20DOCHOD%C3%93W%20GMINY%20GO%C5%81DAP%20W%202020%20ROKU.pdf

/files/files/ZA%C5%81.%20NR%202_PLAN%20WYDATK%C3%93W%20GMINY%20GO%C5%81DAP%20W%202020%20ROKU.pdf

/files/files/ZA%C5%81.%20NR%203%20_%20ZADANIA%20I%20ZAKUPY%20INWESTYCYJNE%20ROCZNE%20I%20WIELOLETNIE%20PRZEWIDZIANE%20DO%20REALIZACJI%20W%202020%20R..pdf

/files/files/ZA%C5%81.%20NR%204%20_%20WYDATKI%20NA%20PROGRAMY%20I%20PROJEKTY%20REALIZOWANE%20ZE%20%C5%9ARODK%C3%93W%20Z%20FUNDUSZY%20STRUKTURALNYCH%20W%202020.pdf

/files/files/ZA%C5%81%20NR%205%20_%20PRZYCHODY%20I%20ROZCHODY%20W%202020.pdf

3) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Jabłońskich w celu utworzenia filii Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

/files/files/Projekt_uchwaly_SP_Jablonskie.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 12-02-2020 20:37:15