Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się 18.02.2020 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI

/files/files/PORZADEK_KOMISJI%28182%29.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020-2036

/files/files/WPFUchwa%C5%82a.pdf

/files/files/WPFObja%C5%9Bnienia.pdf

/files/files/WPF.ZA%C5%81.%20NR%201_WPF%20NA%20LATA%202020%20-%202036.pdf

/files/files/WPF.ZA%C5%81.%20NR%202_WYKAZ%20PRZEDSI%C4%98WZI%C4%98%C4%86.pdf

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

/files/files/BUD%C5%BBET.uchwa%C5%82a.pdf

/files/files/BUD%C5%BBET.ZA%C5%81.%20NR%201_PLAN%20DOCHOD%C3%93W%20GMINY%20GO%C5%81DAP%20W%202020%20ROKU.pdf

/files/files/BUD%C5%BBET.ZA%C5%81.%20NR%202_PLAN%20WYDATK%C3%93W%20GMINY%20GO%C5%81DAP%20W%202020%20ROKU.pdf

/files/files/BUD%C5%BBET.ZA%C5%81.%20NR%203%20_%20ZADANIA%20I%20ZAKUPY%20INWESTYCYJNE%20ROCZNE%20I%20WIELOLETNIE%20PRZEWIDZIANE%20DO%20REALIZACJI%20W%202020%20R..pdf

/files/files/BUD%C5%BBET.ZA%C5%81.%20NR%204%20_%20WYDATKI%20NA%20PROGRAMY%20I%20PROJEKTY%20REALIZOWANE%20ZE%20%C5%9ARODK%C3%93W%20Z%20FUNDUSZY%20STRUKTURALNYCH%20W%202020.pdf

/files/files/BUD%C5%BBET.ZA%C5%81%20NR%205%20_%20PRZYCHODY%20I%20ROZCHODY%20W%202020.pdf

3) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Jabłońskich w celu utworzenia filii Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

/files/files/Projekt_uchwaly_SP_Jablonskie%281%29.pdf

 

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 13-02-2020 14:51:43