XXII sesja Rady Miejskiej w Goldapi odbędzie się w dniu 31.03.2020 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz mając na uwadze zdrowie mieszkańców, zachęcam do skorzystania z możliwości oglądania transmisji sesji on-line.

Transmisja dostępna będzie pod linkami:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/654/rada-miejska-w-goldapi.htm

https://www.youtube.com/channel/UCzcA8OD9rpUS0TcWmRp5UJQ

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

 

PORZĄDEK SESJI

/files/files/PORZADEK_SESJI%282%29.doc

PROJEKTY UCHWAŁ:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020-2036

/files/files/Projekt_uchwaly_XXII_1_2020.pdf

/files/files/Projekt_uchwaly_XXII_1_2020_ZAL_1.pdf

/files/files/Projekt_uchwaly_XXII_1_2020_ZAL_2.pdf

/files/files/Projekt_uchwaly_XXII_1_2020_uzasadnienie.pdf

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

/files/files/Projekt_uchwaly_XXII_2_2020.pdf

/files/files/Projekt_uchwaly_XXII_2_2020_ZAL_1.pdf

/files/files/Projekt_uchwaly_XXII_2_2020_ZAL_2.pdf

/files/files/Projekt_uchwaly_XXII_2_2020_ZAL_3.pdf

/files/files/Projekt_uchwaly_XXII_2_2020_ZAL_4.pdf

/files/files/Projekt_uchwaly_XXII_2_2020_ZAL_5.pdf

3) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2020 r.

/files/files/Projekt_uchwaly_XXII_3_2020.pdf

4) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

/files/files/Projekt_uchwaly_XXII_4_2020.pdf

5) przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”

/files/files/Projekt_uchwaly_XXII_5_2020.pdf

6) ponownego rozpatrzenia skargi z dnia 26 września 2019 r.

/files/files/Projekt_uchwaly_XXII_6_2020.pdf

7) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 września 2019 r. oraz udzielenia odpowiedzi na skargę

/files/files/Projekt_uchwaly_XXII_7_2020.pdf

8) rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gołdapi

/files/files/Projekt_uchwaly_XXII_8_2020.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 27-03-2020 17:44:55