Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 06.07.2020 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%285%29.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 02-07-2020 16:37:48