XXV sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 24.07.2020 r.

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20POSIEDZENIA.pdf

Projekty uchwał w sprawach:

1) odwołania Skarbnika Gminy Gołdap

/files/files/projekt_uchwa%C5%82y_odwo%C5%82anie_Skarbnika%281%29.docx

2) powołania Skarbnika Gminy Gołdap

/files/files/projekt_uchwa%C5%82y_powo%C5%82anie_Skarbnika%281%29.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 21-07-2020 17:53:36
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 21-07-2020 17:56:11