Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2020 r.

PORZĄDEK KOMISJI - AKTUALNY

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%20AKTUALNY.pdf

PORZĄDEK KOMISJI - NIEAKTUALNY
 

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%288%29.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 03-08-2020 16:15:59
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 04-08-2020 12:32:59