Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 10.08.2020 r.

 

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%20.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 06-08-2020 11:15:59