Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 24.09.2020 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/porzadek%20komisji.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 18-09-2020 14:41:17