Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki odbędzie się w dniu 30.09.2020 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2812%29.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 25-09-2020 12:46:12