Posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich odbędzie się w dniu 26.10.2020 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2814%29.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%282%29.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 20-10-2020 8:21:42