XXIX sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 10.11.2020 r.

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

/files/files/porz%C4%85dek%20sesji%20XXIX.doc

/files/files/porz%C4%85dek%20sesji%20XXIX.pdf

Projekty uchwał w sprawach:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020– 2036,

/files/files/tekst%20uchwa%C5%82y%20WPF.pdf

/files/files/obja%C5%9Bnienie%20do%20WPF.pdf

/files/files/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%201%20DO%20%20WPF.pdf

/files/files/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20do%20wpf.pdf

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku.

/files/files/Projekt%20Uchwa%C5%82a%20w%20sprawie%20zmian%20w%20bud%C5%BCecie.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%201%20Do%20Porojektu%20Uchwa%C5%82y%20w%20sprawie%20zmian%20w%20bud%C5%BCecie.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%202%20Do%20Porjektu%20Uchwa%C5%82y%20w%20sprawie%20zmian%20w%20bud%C5%BCecie.pdf

/files/files/ZA%C5%81.%20NR%203%20_%20WYDATKI%20NA%20PROGRAMY%20I%20PROJEKTY%20REALIZOWANE%20ZE%20%C5%9ARODK%C3%93W%20Z%20FUNDUSZY%20STRUKTURALNYCH%20W%202020.ods

/files/files/ZA%C5%81.%20NR%204%20_%20PRZYCHODY%20I%20ROZCHODY%20W%202020%20zrobiona.xlsx

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 06-11-2020 14:33:50