Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie w dniu 23.11.2020 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%20-%2023.11.2020.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%20-%2023.11.2020.doc

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2020 roku;

/files/files/projekt%20uchwa%C5%82y%20emisyjnej%202020%20zmiana%2018.11.2020.pdf

/files/files/projekt%20uchwa%C5%82y%20emisyjnej%202020%20zmiana%2018.11.2020.doc

2) przystąpienia Gminy Gołdap do wykonania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.

/files/files/projekt%20us%C5%82.%20telekom.pdf

/files/files/projekt%20us%C5%82.%20telekom.doc

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021-2036 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2021 rok.

/files/files/WPF%284%29.pdf

/files/files/bud%C5%BCet%284%29.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 19-11-2020 11:54:44