Posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich odbędzie się w dniu 25.11.2020 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2816%29.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%284%29.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 19-11-2020 13:24:35