Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 26.11.2020 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/porzadek%20komisji%282%29.pdf

/files/files/porzadek%20komisji%281%29.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 19-11-2020 15:03:39