Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki odbędzie się w dniu 26.11.2020 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2817%29.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%285%29.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 19-11-2020 15:04:59