Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 27.11.2020 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2818%29.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%287%29.doc


 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 20-11-2020 14:37:32