Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 04.12.2020 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/porzadek%20komisji%284%29.pdf

/files/files/porzadek%20komisji%285%29.doc

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021-2036:

/files/files/WPF%285%29.pdf

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2021 rok:

/files/files/bud%C5%BCet%285%29.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 30-11-2020 15:07:26
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 30-11-2020 15:09:49