KONTYNUACJA posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1.12.2020 r. odbędzie się w dniu 7.12.2020 r.

 

Kontynuacja posiedzenia z dnia 1.12.2020 r. odbędzie się w dniu 7.12.2020 r. o godz. 13:00.

PORZĄDEK KOMISJI Z DNIA 1.12.2020 R.

/files/files/porz%C4%85dek%20Komisji%201.12.2020%282%29.pdf

/files/files/porz%C4%85dek%20Komisji%201.12.2020%281%29.doc

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 03-12-2020 15:15:44