Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 09.12.2020 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/porzadek%20komisji%285%29.pdf

/files/files/porzadek%20komisji%286%29.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 04-12-2020 15:11:00