Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 14.12.2020 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2823%29.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2811%29.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 10-12-2020 15:57:46