Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki odbędzie się w dniu 22.01.2021 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2827%29.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2814%29.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 18-01-2021 16:13:13
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 18-01-2021 16:14:40