Posiedzenie Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 16.03.2021 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/porzadek%20komisji%286%29.pdf

/files/files/porzadek%20komisji%287%29.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 05-03-2021 13:29:21