Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 16.03.2021 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/porz%C4%85dek%20Komisji%2016.03.2021.pdf

/files/files/porz%C4%85dek%20Komisji%2016.03.2021.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 10-03-2021 9:04:25