Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 29.03.2021 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2840%29.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2824%29.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 25-03-2021 18:14:07