Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 13.04.2021 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/porz%C4%85dek%20Komisji%2013.04.2021.pdf

/files/files/porz%C4%85dek%20Komisji%2013.04.2021.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-04-2021 13:45:18