Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 21.06.2021 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2021.06.2021.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2832%29.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 17-06-2021 14:54:52