Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki odbędzie się w dniu 28.06.2021 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2848%29.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2833%29.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 22-06-2021 14:58:29