XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r.

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20XXXVII%20SESJI.doc

ZAOPINIOWANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) rozpatrzenia petycji z dnia 26 marca 2021 r.  

/files/files/projekt%20uchwa%C5%82y%20-%20strefa.docx

/files/files/Stanowisko%20Komisji%20Skarg%20-strefa.docx

2) rozpatrzenia skargi z dnia 28 maja 2021 r.

/files/files/odpowied%C5%BA%20na%20skarge%20I%20-%20projekt%2024.06.21-1.docx

3) rozpatrzenia skargi z dnia 9 czerwca 2021 r.   

/files/files/projekt%20dyrektor.docx

/files/files/Stanowisko%20Komisji%20Skarg%20-dyrektor.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 24-06-2021 15:22:45
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 25-06-2021 10:03:32