Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 15.07.2021 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/porzadek%20komisji%2015.07.2021.pdf

/files/files/porzadek%20komisji%2015.07.2021.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 09-07-2021 15:03:34