Posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich odbędzie się w dniu 11.08.2021 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/PORZADEK_KOMISJI.%2011.08%281%29.pdf

/files/files/PORZADEK_KOMISJI.%2011.08.2021doc.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 04-08-2021 15:00:34