Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 13.08.2021 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/porzadek%20komisji%2013.08.2021%281%29.pdf

/files/files/porzadek%20komisji%2013.08.2021%281%29.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 11-08-2021 15:05:33
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 11-08-2021 15:07:55