Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 7.12.2021 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI

PORZĄDEK KOMISJI.doc

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021– 2036
  2. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku
Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 03-12-2021 14:35:56