XLVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 17.01.2022 r.

 

PORZĄDEK SESJI

PORZĄDEK SESJI.doc

ZAOPINIOWANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2022– 2037

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2022 roku

3) wprowadzenia na terenie miasta Gołdap opłaty targowej oraz ustalenia wysokości i sposobu poboru opłaty targowej

wprowadzenia na terenie miasta Gołdap opłaty targowej oraz ustalenia wysokości i sposobu poboru opłaty targowej.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 13-01-2022 14:12:15