Sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z oraz Rb-NDS za 2011, 2012 i pierwszy kwarta 2013 roku

bip.goldap.pl/pl/55200/0/kwartalna-informacja-o-wykonaniu-budzetu-iv-kwartal.html - za 2011 rok

bip.goldap.pl/pl/56731/0/kwartalna-informacja-o-wykonaniu-budzetu-iv-kwartal.html - za 2012 rok

bip.goldap.pl/pl/57153/0/kwartalna-informacja-o-wykonaniu-budzetu-i-kwartal.html - za I kwartał 2013 roku

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 04-06-2013 14:57:09
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 05-06-2013 13:20:27