Uchwała Nr RIO.VIII-0120-374/13

Uchwała RIO.VIII-0120-374/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 05 lipca 2013 roku w sprawie zaopiniowania możliwości wykupu obligacji w kwocie 11.500.000 zł przez Gminę Gołdap.

files/fck/21/Uchwala_RIO.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 05-07-2013 10:31:12
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 05-07-2013 10:31:12