Zarządzenie Nr 42/I/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019

Autor: Magda Zymkowska
Data utworzenia: 08-01-2019 13:06:50
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 20-11-2019 16:05:35