Raport z przebiegu procesu konsultacji społecznych Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Gołdap na rok 2019

Autor: Magda Zymkowska
Data utworzenia: 07-02-2019 14:26:46
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 20-11-2019 16:04:46